S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

 

 


Akcia

Pôvodná cena 2,99 €
Cena 1,99 €
skladom
Cena 2,99 €
skladom
Pôvodná cena 3,29 €
Cena 0,99 €
skladom

KONTAKTY

František Smažák
tel: 0915 79 79 55
napíšte nám

Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

Postup vybavovania reklamácií.

 

V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu písomne alebo  elektronickou poštou.

Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• číslo faktúry (kópia faktúry), predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná (názov firmy, sídlo),
• účet kupujúceho, na ktorý má byť vrátená cena reklamovaného tovaru
• dátum podania reklamácie,
• podpis kupujúceho alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

V prípade podania reklamácie Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

 

K reklamácii musí byť spolu s požadovanými dokladmi priložený aj tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie, musí byť kompletný. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

Kupujúci je povinný v reklamácii čo najvýstižnejšie popísať chybu, pre ktorú tovar reklamuje.

Pre semená: Stopercentná klíčivosť sa už z povahy veci zaručiť nedá (vyžaduje si aj určité špecifické podmienky a zručnosti pestovateľa), preto táto vec ani nemôže byť predmetom reklamácie.

Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti bude považovaná za neoprávnenú.

 

Chyba tovaru a nároky vyplývajúce z chýb tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby alebo do dátumu minimálnej trvanlivosti. Uplynutím záručnej doby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený.

Náklady na uplatnenie reklamácie a zaslanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s týmto reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie do sídla predávajúceho. Plynutie lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, ak predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov apod). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

 

Ostatné právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmto RP sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi predávajúcim a kupujúcim, príslušnými ustanoveniami Obchodných podmienok internetového obchodu "Farma Lekvárik" a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

MDVlNDJlMj